For Sale   >   romania Flag  Romania   >  Sibiu  >  Municipiul Sibiu
close map
Pic:1 of 5
Pic:2 of 5
Pic:3 of 5
Pic:4 of 5
See all 5 Pic:5 of 5
Show All 5 Photos
  • €355,000
mpany
Sigma Imobiliare Sibiu and I
great pleasure to you
present a unique property, al
whose historical charm you
includes as soon as you pass them
threshold.
Located in the historic center of
Sibiu, more precisely in the Square
Albert Huet, very close
of the Great Square and the Small Square
Sibiu, located in the heart of the Center
Historically, the building welcomes us
with a new, acquired appearance
following a renovation
integral but preserving
14th century architecture
lea.
Vertically, the building “se
enjoy ”a regime of
height S + P + 1E + M, having a
total developed area
quite generous of
254.72 mp.
So, access is made from
The passage of the stairs that has a
enviable architecture and maybe
compete with worldwide in
Medieval architecture.
The property greets us with
space of 254.72 sqm
distributed on one level,
plus a beautiful terrace of
about 80 sqm, of which
use can be set in
depending on the activity
(Restaurant, Pub,
Winery, etc.) as
we advance inward
properties, we will observe a
compartmentalization of the building
in 3 generous rooms with
access to the terrace, 2 bathrooms,
kitchen and countless spaces
of storage. This fact
offers the advantage of one use
multiple of the property: from
pension, restaurant, pub, at
medical clinic, offices or
even for residential purposes.
But given the position
privileged in the historic center of
Sibiu but also the trends in
recent years in tourism,
landscaping works
interior, finishes, equipment
spaces as well
the configuration of the installations have
were made for the purpose
development of an activity in
Restaurant / Pub regime.
In this sense, the finishes have
been restored are a
superior quality,
using natural stone,
marble, granite, wood, glass,
to. Access to the courtyard as well as
each housing unit is
it is based on a system
electronic card access;
each housing unit was
provided with area of
kitchen and private bathroom; and
the furniture in the rooms is
designed according to a
design concept in tune with
architecture.
The heating of the whole building is
deal with a boiler system
own thermal
Of course, there would be more details
to list and take in
calculation, but for these you
I invite you to watch a
property, making a
programming to the number of
displayed phone or email.

Description Area in brief:
The square formed on the route
the first fortified enclosure a
Sibiu. The enclosure itself
dates from the end
twelfth century, existence
prepositions in 1191 being
a term `ante quem` for
dating of the current surface a
market.
Following research
archeological undertakings undertaken in
Huet Square in Sibiu, they were
discovered the foundations of a
central plan worship building
(round), of the chapel type
double senior, with crypt
provided with column
central, probably ground floor
apse intended for worship and
possibly defensive floor. It is
considered to be the first chapel
from Sibiu. After the 13th century
century, the roundabout is taken over by
to the Sibiu community and
transformed into a chapel
cemetery, the old crypt
becoming ossuary. Monument
disappears from the Sibiu landscape
after the seventeenth century.
The place where it is
the chapel is marked in the pavement on
the east side of Huet Square.

Situată în centrul istoric al
Sibiului, mai exact in Piața
Albert Huet , foarte aproape
de Piața Mare și Piata Mica
Sibiu, situat in inima Centrului
Istoric , cladirea ne întâmpină
cu o înfățișare nouă, căpătată
în urma unei renovări
integrale dar care păstrează
arhitectura secolului al XIV-
lea.
Pe verticală, imobilul „se
bucură” de un regim de
înaltime S+P+1E+M, având o
suprafață totală desfașurată
destul de generoasă de
254,72 mp.
Așadar, accesul se face din
Pasajul scarilor care are o
arhitectura de invidiat si poate
concura cu la nivel mondial in
arhitectura Medievala.
Proprietatea ne întâmpină cu
spatiu de 254,72 mp
distribuiti pe un singur nivel,
plus o terasa superba de
aproximativ 80 mp, a cărui
utilizare poate fi stabilită în
funcție de activitatea
desfășurată (Restaurant, Pub,
Cramă, etc) pe masură ce
avansăm către interiorul
proprietati, vom observa o
compartimentare a imobilului
în 3 incaperi generoase cu
acces la Terasa,2 bai,
bucatarie si nenumarate spatii
de de depozitare. Acest fapt
oferă avantajul unei utilizări
multiple a proprietății: de la
pensiune,restaurant,pub, la
clinică medicală, birouri sau
chiar în scop rezidențial.
Având însă în vedere poziția
privilegiată în centrul istoric al
Sibiului dar și tendințele din
ultimii ani în materie turistică,
lucrările de amenajare
interioară, finisajele, area
spațiilor precum și
configurarea instalațiilor au
fost realizate cu scopul
dezvoltării unei activități in
regim de Restaurant/Pub.
În acest sens, finisajele au
fost restaurate sunt de o
calitate superioară,
utilizându-se piatră naturală,
marmură , granit, lemn, sticlă,
s.a. Accesul în curte cât și în
fiecare unitate locativă se
face pe baza unui sistem
electronic de acces cu cardul;
fiecare unitate locativă a fost
prevăzută cu zonă de
bucătarie și baie proprie; iar
mobilierul din camere este
conceput conform unui
concept de design in ton cu
arhitectura.
Încălzirea întregului imobil se
face cu un sistem de centrala
termica proprie
Desigur, ar mai fi multe detalii
de enumerat și de luat în
calcul, însă pentru acestea vă
invit la o vizionare a
proprietății, făcând o
programare la numărul de
telefon afișat sau e-mail.

Descriere Zona pe scurt :
Piaţa s-a format pe traseul
primei incinte fortificate a
Sibiului. Incinta propriu-zisă
datează de la sfârşitul
secolului al XII-lea, existenţa
prepoziturii în anul 1191 fiind
un termen “ante quem” pentru
datarea actualei suprafeţe a
pieţei.
În urma cercetărilor
arheologice întreprinse în
Piaţa Huet din Sibiu, au fost
descoperite fundaţiile unui
edificiu de cult de plan central
(rotondă), de tipul capelelor
senioriale duble, cu criptă
prevăzută cu coloană
centrală, parter probabil
absidat destinat cultului şi
eventual etaj defensiv. Este
considerată a fi prima capelă
din Sibiu. După secolul al XIII-
lea, rotonda este preluată de
către comunitatea sibiană şi
transformată în capelă
cimiterială, vechea criptă
devenind osuar. Monumentul
dispare din peisajul sibian
după secolul XVII.
Locul unde se afla aceasta
capelă este marcat în pavaj pe
latura de est a Pieţei Huet.
mpany
Sigma Imobiliare Sibiu and I
great pleasure to you
present a unique property, al
whose historical charm you
includes as soon as you pass them
threshold.
Located in the historic center of
Sibiu, more precisely in the Square
Albert Huet, very close
of the Great Square and the Small Square
Sibiu, located in the h...

View more